Oznámení – členská schůze IHC Písek z.s.

Výkonný výbor IHC Písek z.s. tímto oznamuje, že se ve středu dne 4.8.2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti na zimním stadionu v Písku uskuteční volební členská schůze spolku.

Program jednání:


1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba předsedy členské schůze
3) Volba skrutátorů 4) Volba zapisovatele
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva o hospodaření klubu IHC Písek.
7) Zpráva dozorčí rady IHC Písek.
8) Volba vedení spolku IHC Písek.
9) Diskuse, různé
10) Závěr

V Písku dne 3. 7. 2021

Generální podporovatel

Partneři ligy