Menu Další Zavřít Zavřít
Aktuální zprávy
     23.04.2018       Klub

Oznámení – členská schůze IHC Písek z.s.

Výkonný výbor IHC Písek z.s. tímto oznamuje, že se ve středu dne 23.5. od 16.00 hod. v restauraci REGINA na zimním stadionu v Písku uskuteční členská schůze spolku.

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba předsedy členské schůze
3) Volba skrutátorů
4) Volba zapisovatele
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva o hospodaření klubu, zpráva dozorčí rady.
7) Projednání rezignace některých členů výboru IHC Písek z.s.
8) Projednání změny počtu členů výboru IHC Písek z.s.
9) Změna frekvence placení členských příspěvků.
10) Ochrana osobních údajů (GDPR)
11) Diskuse, různé
12) Závěr

Dušan Benák
Předseda VV IHC Písek z.s.