Přístupové cesty ke s.n.o.p. areně


Od Prahy (Plzně)

Z rychlostní silnice od Prahy odbočte prvním sjezdem na Písek (směr Písek - sever), již po dvouproudé komunikaci se držte hlavní cesty - podjeďte čtyřproudou silnici a přejeďte železniční přejezd, po kilometru minete odbočku na Čížovou a zanedlouho i ceduli Písek. Po hlavní se dostanete až ke kruhovému objezdu (na mapce bod A), z nějž sjeďte prvním sjezdem (směr rovně na Strakonice).

Na následné světelné křižovatce, pokud míříte ke vrátnici stadionu (hokejové výpravy), odbočte vlevo a na konci ulice před starým mostem vpravo (na mapce bod D). Poté se již držením se levého kraje vozovky dostanete po necelém kilometru po projetí krátkého odstavného parkoviště k vrátnici stadionu.

Pokud hledáte, kde zaparkovat, na výše zmíněné světelné křižovatce odbočte vpravo a ještě před najetím zpět na obchvat do nenápadné ulice vlevo (podél zdi za roh), která vede na velkou plochu výstaviště vhodnou k bezplatnému parkování. Na jejím druhém konci (mírně vlevo) je již zimní stadion (červený obdélníček na mapě).

Druhou alternativou je sjetí z městského průtahu (rychlostní komunikace od Prahy) až na druhém nebo třetím sjezdu a navrácení se na tomto průtah v opačném směru (zpět na Prahu). Poté pokračujte jako při cestě od Č. Budějovic (od přejetí mostu).

Od Českých Budějovic

Po najetí na čtyřproudový městský průtah se ho držte, sjeďte z něj až po přejetí mostu přes Otavu, kde odbočte hned vpravo (na mapce bod C) a buď ihned znovu vpravo (na parkovací plochu výstaviště u stadionu), nebo stále rovně až k mostu a poté pokračujte jako v cestě od Prahy od místa označeného na mapce bod D.

Od Tábora

Po minutí cedule Písek po hlavní silnici dojedete na kruhový objezd (na mapce bod B), z nějž vedou dvě možné cesty. První – odbočení vpravo (první výjezd) - znamená průjezd městem a po hlavní a přejetí řeky se dostanete na kruhový objezd (na mapce bod A) jako při cestě od Prahy. Tentokrát však vyjeďte až druhým výjezdem – opět směr Strakonice.

Druhá možnost je pohodlnější, ale delší - z kruhového objezdu (na mapce bod B) sjet druhým výjezdem a po hlavní dojet k mostu průtahu městem, na nějž odbočením vpravo najedeme a poté již pokračujte jako od Č. Budějovic.

Od Strakonic

Po vjetí do města se držte hlavní ulice, až po přejetí mostu nad městským průtahem odbočte vlevo a poté již pokračujte jako od místa označeného na mapce jako C.

Od hlavního vlakového a autobusového nádraží

Po vystoupení z vlakového nádraží (na mapce VN) se vydejte ke kruhovému objezdu a za ním k podchodu čtyřproudého městského průtahu. Potom vpravo minete autobusové nádraží (na mapce AN). Z něj se vydejte na opačnou stranu, než je budova autobusového nádraží, a pak po podejití silnice zabočte za garážemi vpravo. Vydejte se dále dlouhou alejí, až dojdete k železničnímu podchodu. Za ním pokračujte rovně a dolů (asi 200 metrů), až dorazíte k prostranství před plaveckým stadionem. Před ním se vydejte vlevo ulicí k řece, až dojdete po 200m k lávce přes Otavu, po niž se již dostanete přímo ke s.n.o.p. areně.