Menu Další Zavřít Zavřít
Aktuální zprávy
     20.3.2017       Klub

Oznámení - volební členská schůze IHC Písek z.s.

Výkonný výbor IHC Písek z.s. tímto oznamuje, že se v úterý dne 28.3. od 17.30 hod. v restauraci REGINA na zimním stadionu v Písku uskuteční volební členská schůze.

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba předsedy členské schůze
3) Volba skrutátorů
4) Volba zapisovatele
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Projednání rezignace stávajících členů výboru a dozorčí rady IHC Písek z.s.
7) Volba nového výboru a dozorčí rady zapsaného spolku IHC Písek na období 2017-2021
8) Předkládání písemných návrhů členů sdružení k projednání na členské schůzi k rukám předsedy členské schůze
9) Hlasování o předložených písemných návrzích členů sdružení
10) Diskuse
11) Závěr

Ing. Zdeněk Šťastný