Oznámení - volební členská schůze IHC Písek z.s.

Oznámení - volební členská schůze IHC Písek z.s.

20.3.2017 // Klub

Výkonný výbor IHC Písek z.s. tímto oznamuje, že se v úterý dne 28.3. od 17.30 hod. v restauraci REGINA na zimním stadionu v Písku uskuteční volební členská schůze.

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba předsedy členské schůze
3) Volba skrutátorů
4) Volba zapisovatele
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Projednání rezignace stávajících členů výboru a dozorčí rady IHC Písek z.s.
7) Volba nového výboru a dozorčí rady zapsaného spolku IHC Písek na období 2017-2021
8) Předkládání písemných návrhů členů sdružení k projednání na členské schůzi k rukám předsedy členské schůze
9) Hlasování o předložených písemných návrzích členů sdružení
10) Diskuse
11) Závěr

Ing. Zdeněk Šťastný

 
Aktuálně na webu

Informace o mládežnických soutěžích pro sezonu 2017/2018

O zkvalitnění hokejového prostředí u nás usiluje ČSLH v poslední době snad více než kdy jindy. Diskuzí a polemiky, jež apelují na skutečnost, že jde o běh na velice dlouho trať, proběhlo na toto téma již mnoho, nicméně k pravému naplňování každé vize je vždy zapotřebí spíše konat. Své o tom dozajista vědí i svazoví činovníci, kteří se onen...

 
Servis
 
Klub |  A-tým |  Zápasy |  Mládež |  Fanzóna |  Partneři |  Historie |  Archiv
Copyright © 2002-2017 IHC Písek & eSports.cz, s.r.o.  | RSS